Çevre Politikamız - Füzyon Yemek

Çevre Politikamız

Çevreyle ilgili kanun ve yönetmelikleri takip etmek, onlara uygun hareket etmek. İçinde yaşadığımız sosyal çevrenin, ürün ve hizmet sunduğumuz müşterinin çevre bilincini ve memnuniyetini arttırıcı sektörel gelişmeleri ve iyileştirmeleri araştırmak, adapte etmek ve uygulamak.

Sunduğumuz üründe kullanılan teknolojinin çevre uyumlu olmasında öncü olmak, çevreyi ve doğayı koruyucu ve iyileştirici faaliyetleri desteklemek. Atıkların mümkün olduğu kadar geri kazanılması, geri kazanımı olmayan atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf etmek. Ürünü üreten çalışanımızı çevrenin korunması konusunda bilinçlendirmek için eğitimsel faaliyetlerde bulunmak, ürün kalitemizi çalışma ortamına bağlı olarak en üst seviyede tutmak, ülke menfaatleri doğrultusunda sürekli iyileştirmek ve geliştirmektir.